Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1998 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Ginekologija in porodništvo » Medicinsko področje » Predmeti » Onkologija »

Zdravljenje bolnic z rakom jajčnikov

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Bolnice z rakom jajčnikov zdravimo in­dividualno. Osnovni način zdravljenja je opera­cija, pri kateri natančno ugotovimo razširjenost bolezni in skušamo odstraniti čim večjo količi­no tumorja. Zaradi narave širjenja raka so po­gosto potrebni obsežni in zahtevni posegi v trebušni votlini. Po operaciji večino bolnic zdravimo s citostatiki. Uporabljamo kombinaci­je različnih citostatikov, med katerimi so najpo­membnejši preparati cisplatine. Nekatere bolnice zdravimo s perkutanim obsevanjem ali intrape­ritonealno aplikacijo radioaktivnih snovi. Upora­ba raznih regulatorjev imunskega sistema ima pri zdravljenju raka omejeno vlogo. Enako ve­lja za nekatere hormone. Rezultati zdravljenja bolnic z rakom jajčnikov niso takšni, kot bi že­leli. Poglavitni vzrok temu je dejstvo, da večino primerov odkrijemo v napredovalem stadiju bo­lezni. Ob stadiju bolezni, vrsti in diferenciaciji tu­morja, prizadetosti bezgavk ter vsebnosti DNA, vpliva na preživetje bolnic tudi način zdravljenja.

Avtorji:
Takač Iztok

Ključne besede:
jajčnik - novotvorbe - zdravljenje, novotvorba - stadij

Citiranje:
Med Razgl. 1998; 37: 215–33.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑