MENU
Arhiv številk » 1995 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Infekcijske bolezni »

Zdravljenje bolnišnične pljučnice

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Bolnišnična pljučnica predstavlja po­memben vzrok obolevnosti in smrtnosti med bolniki v bolnišnicah. Najpogostejši povzročite­lji so gramnegativni bacili in Staphylococcus aureus. Ker je etiologija običajno neznana, je tre­ba pri izbiri izkustvenega zdravljenja upošteva­ti težino bolezni, čas nastanka, specifične de­javnike tveganja in najpogostejše patogene mikroorganizme v bolnikovem okolju. V primeru od­sotnosti specifičnih dejavnikov tveganja in Pseu­domonas aeruginosae priporoča avtor uporabo le enega širokospektralnega antibiotika (tretja ge­neracija cefalosporinov, karbapenemi, fluorokinoloni). V primeru težke bolnišnične pljučnice pa je osnova izkustvenega zdravljenja še vedno kombinacija betalaktamskih in aminoglikozidnih antibiotikov.

Avtorji:
Muzlovič Igor

Ključne besede:
pljučnica – zdravljenje, antibiotiki, infekcija navzkrižna, bolnišnice

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 521–8.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑