Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih (predvsem julija) omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na prodaja@medrazgl.si ali info@medrazgl.si.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1995 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Zgodovina medicine »

Dr. Janez Bleiweis – zdravstveni prosvetitelj

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Dr. Janez Bleiweis, zdravnik in živinozdravnik, se je s svojo dvojno izobrazbo uvelja­vil na večih področjih življenja in dela med Kranj­ci v drugi polovici 19. stoletja. Čeprav je večino svojih ustvarjalnih moči posvetil politiki, je s svo­jim delom vtisnil pomemben pečat tudi veterinar­skemu izobraževanju in živinozdravniški praksi. Mesto tajnika cesarsko-kraljevske Kmetijske družbe mu je dalo priložnost, da se prek Novic uveljavi tudi kot pisec poljudnih prispevkov s po­dročja zdravstva. Članki so večinoma posveče­ni problematiki kužnih bolezni, koz in kolere, ne­varnostim stekline, prenosljivosti zoonoz na člo­veka. Pisani so v preprostem, širokemu krogu bralcev razumljivem jeziku, so poučni, zdravs­tveno prosvetiteljski in naperjeni proti vraževerstvu. V njih propagira cepljenje proti kozam, širjenje osebne in splošne higiene v borbi pro­ti koleri in prinaša novice o spoznanjih razvija­joče se medicine. Med organiziranimi akcijami borbe proti koleri ni deloval le na ravni organi­zatorja, bil je tudi vodja bolnišnice za zdravlje­nje kolere v Ljubljani. Mesto ravnatelja porod­nišnice na Ajdovščini mu je dalo priložnost, da se poglobi v problematiko velike smrtnosti med porodnicami in otročnicami zaradi poporodne sepse. Tukaj je z razširitvijo prostorov porodni­šnice izboljšal dano stanje. Še ena vidna vloga je pomembna za zdravnika dr. Janeza Bleiweisa: mesto deželnega poslanca. Izkoristil je da­no priložnost v korist kranjskega zdravništva. Vsa opravljena dela uvrščajo dr. Janeza Bleiweisa med pomembne zdravnike in zdravstvene prosvetitelje svojega časa.

Avtorji:
Zupanič Slavec Zvonka

Ključne besede:
zgodovina medicine, zdravstvena vzgoja, Bleiweis Janez

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 395–404.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑