Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih (predvsem julija) omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na prodaja@medrazgl.si ali info@medrazgl.si.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1995 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Kirurgija » Medicinsko področje » Predmeti » Nevrologija »

Elektrofiziološke značilnosti delovanja dolgih senzoričnih prog in internevronskih sistemov hrbtenjače – intraoperativni monitoring hrbtenjače

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

V nalogi obravnavamo elektrofiziološ­ke značilnosti dolgih senzoričnih prog in inter­nevronskih sistemov hrbtenjače bolnikov, ki so bili operirani na hrbtenjači. Uporabili smo meto­do intraoperativnega nevromonitoringa s somatosenzoričnimi izvabljenimi potenciali, ki je na Kli­niki za nevrokirurgijo v Ljubljani obvezen pri vseh posegih na hrbtenjači. Za registracijo od­zivov smo uporabili subpialno in epiduralno teh­niko. Dražili smo mediani, tibialni in suralni živec. Somatosenzorični izvabljeni potenciali dolgih prog in internevronskih sistemov hrbtenjače so sestavljeni iz različnih elementov. Spremembe teh elementov so odraz poškodbe predela hrb­tenjače, ki je njihov izvor. Najbolj stabilen element prevodnega somatosenzoričnega izvabljenega potenciala hrbtenjače (SIPH) so začetni nega­tivni valovi. Njihov izvor je spinocerebelarna proga. Spremembe prevodnih visokih poten­cialov (PVP) so najbolj občutljiv pokazatelj ok­vare somatosenzoričnega sistema hrbtenjače. Njihovo izginotje ali odsotnost sta odraz hude ok­vare zadajšnjih stebričkov. Prevodni nizki poten­ciali (PNP) so najbolj občutljiv element prevod­nega SIPH. Njihova odsotnost je znak okvare so­matosenzoričnega sistema hrbtenjače, natanč­nejše lokalizacije okvare pa spremembe teh potencialov ne omogočajo. Valova N11 in N14 sta najbolj stabilna elementa vratnih in ledveno-križničnih internevronskih SIPH. Ker sta ohranje­na tudi pri hudih okvarah zadajšnjih stebričkov, je njun izvor najverjetneje v predelu vstopa za­dajšnjih korenin v hrbtenjačo. Valova Nl3 in N17 sta elementa vratnih in ledveno-križničnih internevronskih SIPH, ki sta najpogosteje spre­menjena. Spremembe teh valov odražajo okva­re hrbtenjačne sivine. Visokofrekvenčni valovi, ki so naneseni na počasen negativen val inter- nevronskega SIPH ali pa se pojavljajo na me­stu odsotnega vala N13, odražajo aktivnost dol­ge proge somatosenzoričnega sistema hrbtenja­če, najverjetneje kuneatnega svežnja. Spre­membe elementov SIPH so povezane s pred­in pooperativnimi motnjami občutkov. Omogo­čajo anatomsko lokalizacijo okvare, kar je nevro­kirurgu v veliko pomoč pri izvedbi posega.

Avtorji:
Gnidovec Barbara, Golob Peter

Ključne besede:
hrbtenjača bolezni - kirurgija, intraoperathrno obdobje, evocirani potenciali somatosenzorični

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 293–317.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑