Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1998 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Medicinska deontologija s filozofijo » Medicinsko področje » Predmeti » Onkologija »

Etično načelo spoštovanja avtonomije in njegove omejitve

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Spoštovanje avtonomije posamezni­ka, eno od štirih osnovnih etičnih načel, izhaja iz pravice, da vsakdo samostojno odloča o sebi. Med pravicami, ki izhajajo iz tega etičnega na­čela, sta tudi pravici do zasebnosti in do varo­vanja osebnih podatkov, ki bi ju bilo mogoče zlorabiti proti interesom osebe in s tem omejiti njeno avtonomijo. Pri omejitvah avtonomije je po­membno, da jih razumemo kot stopenjsko, ne pa vse-ali-nič omejevanje pravice odločanja. Omejitve avtonomije lahko razvrstimo v tri sku­pine: na prostovoljno omejitev, vsiljene omejitve in na neizbežno omejitev avtonomije, ko zara­di mladosti ali bolezenskega stanja oseba ni spo­sobna za polno avtonomno odločanje. Kadar posameznik ob času odločitve ni sposoben av­tonomnega odločanja, se ravnamo po vnaprejš­njem ali pa po nadomestnem odločanju. Pri veljavnosti vnaprejšnjega odločanja je ključno vprašanje, ali si je oseba tedaj, ko je še bila spo­sobna avtonomnega odločanja in je sporočila svojo voljo za primer bodoče nesamostojnosti, resnično predstavljala vse okoliščine svojega bo­dočega položaja. Pri nadomestnem odločanju pa je bistveno spoznanje, da se to ne sme na­slanjati na načelo spoštovanja avtonomije, pač pa na etična načela dobrodelnosti, neškodovanja in pravičnosti.

Avtorji:
Zwitter Matjaž

Ključne besede:
etika - medicinska, človekove pravice, obveščeni pristanek, bolnikove pravice

Citiranje:
Med Razgl. 1998; 37: 101–15.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑