MENU

Arhiv številk » 1998 » 1 »

Nenadna elektromehanska disociacija pri bolniku s hudo koronarno boleznijo

Etično načelo spoštovanja avtonomije in njegove omejitve

Arnold Rikli (1823–1906), utemeljitelj klimatskega zdravilišča na Bledu

Izboljševanje kakovosti oskrbe bolnikov

Uporaba mehanike tekočin pri opisu pretakanja krvi po žilah

Uporaba antikonvulzivnih zdravil pri zdravljenju afektivnih motenj

Multipla skleroza

Povezava polimorfizma gena za citokrom P450 (CYP1A1) z dovzetnostjo za pljučnega raka pri Slovencih

Merjenje celičnega imunskega odziva pri okužbi z Borrelio burgdorferi

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑