MENU

Arhiv številk » 2023 »

Zdravljenje napredovalega kožnega melanoma s tumor infiltrirajočimi limfociti

Terapija z limfociti T, gensko spremenjenimi s himernimi antigenskimi receptorji (CAR-T)

Stereotaktična radioterapija

Stereotaktična radioterapija telesa za zdravljenje refraktarne prekatne tahikardije

Radioterapija s protoni

Presejalni program za pljučnega raka

Paraneoplastični sindromi

Oligometastatska bolezen

Nova skupina zdravil v onkologiji: konjugati protitelesa in zdravila

Kombinirano zdravljenje z radioterapijo in sistemsko terapijo

Klinično raziskovanje v onkologiji

Klinična uporabnost tumorskih označevalcev in njene omejitve

Kirurška odstranitev solitarnih zasevkov nadledvične žleze – sistematični pregled literature

Deeskalacija kirurškega zdravljenja v onkologiji

Biološke osnove zdravljenja z ionizirajočim sevanjem

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑