MENU
Arhiv številk » 1995 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Onkologija »

Napovedni dejavniki pri raku dojk

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Predstavljeni so dejavniki, ki jih na da­našnji stopnji razvoja znanosti uporabljamo pri načrtovanju zdravljenja raka dojk in predvideva­nju poteka bolezni. Najpomembnejši samostoj­ni napovedni dejavnik so maligne celice v po­dročnih bezgavkah. Prizadetost višje ravni bez­gavk, njihovo število in velikost ter prodor ma­lignih celic skozi ovojnico manjšajo verjetnost preživetja. Dejavniki, ki se nanašajo na tumor in od katerih je v veliki meri odvisna usoda bolni­ce, so njegova velikost, histološki tip in zrelost. Prodor malignih celic v limfne in krvne žile doj­ke ter nekroza tumorja napovedujejo neugo­den potek bolezni. Receptorji steroidnih hormo­nov v tumorju nam olajšajo izbiro kasnejšega si­stemskega zdravljenja. Neugoden izid bolezni napovedujejo tudi intenzivna rast malignih ce­lic, prisotnost receptorjev epidermalnega rast­nega faktorja, onkogena c-erb B-2 in nekaterih proteaz.

Avtorji:
Takač Iztok, Arko Darja, Gorišek Borut

Ključne besede:
dojka, novotvorbe, prognoza

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 463–8.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑