MENU
Arhiv številk » 2005 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Ginekologija in porodništvo » Medicinsko področje » Predmeti » Pediatrija »

Otroci, rojeni po oploditvi z biomedicinsko pomočjo

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Od uvedbe oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) se nekateri sprašujejo, ali bi način oploditve lahko neugodno vplival na potek nosečnosti in na izid pri otroku. Danes obstaja­jo prepričljivi dokazi le za večjo pogostnost mnogoplodnih nosečnosti, bodisi kot posledica prenosa več zarodkov ali delitve zarodka po prenosu v maternico. Mnogoplodna nosečnost pa je povezana s povečanim tveganjem za prezgodnji porod in posledično z večjo obolevnostjo in umrljivostjo novorojenčka. Glede na raziskave je tudi pri enojčkih po OBMP tveganje za prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo in zahiranost večje kot pri vrstnikih, rojenih po spon­tani oploditvi. Pri plodovih in otrocih po oploditvi z metodo neposrednega vnosa semenčice v citoplazmo jajčne celice naj bi bilo več prirojenih napak, vendar ni dokazov, ali gre za posle­dico metode same ali za posledico dejavnikov, povezanih z neplodnostjo staršev, ali prepletanja obeh vzrokov. Za nekatere od izidov (pojav redkih epigenetskih okvar, za nekatere bolezni novorojenčka, prirojene napake, retinoblastom in razvojni zaostanek) danes podatki niso zanes­ljivi, saj niso bili potrjeni z rezultati ciljanih raziskav, ki bi vključevale dovolj veliko število otrok za določen izid. Zelo malo je dokazov, da bi OBMP lahko pomenila večje tveganje za razvoj rakavih in kroničnih bolezni, za učne in vedenjske motnje ali da bi lahko vplivala na kasnejšo plodnost potomcev. Velike, pravilno načrtovane raziskave z dolgotrajnim spremlja­njem bodo v prihodnosti omogočile razločevati učinke zdravljenja od vplivov neplodnosti ter pokazale področja, kjer bi lahko postopke OBMP še izboljšali in s tem zmanjšali tveganje za neugoden izid pri otroku.

Avtorji:
Lilijana Kornhauser Cerar, Eda Vrtačnik Bokal, Tomaž Tomaževič, Maja Pestevšek, Tanja Premru Sršen, Sara Korošec

Ključne besede:
oploditev in vitro, plod prenos, nosečnost mnogoplodna, dojenčki z nizko porodno težo, dojenčki umrljivost, novorojenčki bolezni

Citiranje:
Med Razgl. 2005; 44: 63–9.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑