MENU

Arhiv številk » 2005 » 1 »

Otroci, rojeni po oploditvi z biomedicinsko pomočjo

Uporaba kognitivne povratne zanke pri urjenju hoje s funkcionalno električno stimulacijo

Srčni spodbujevalniki – kaj, kdaj in kako

Kronične levkemije

Vpliv anksiolitika na kvaliteto življenja in na kardiovaskularno avtonomno funkcijo pri bolniku s posturalno ortostatsko tahikardijo

Elektroencefalografska koherenca med vidnimi in motoričnimi področji možganske skorje pri vidno-motorični nalogi

Molekularna epidemiologija humane kriptosporidioze

Sindrom iritabilnega črevesa

Elektroporacija celične membrane: teorija ter poskusi in vitro

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑