Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2017 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Družinska medicina » Medicinsko področje » Predmeti » Pediatrija »

Uporaba šolske torbe kot dejavnik tveganja za pojav bolečine pri otrocih: pregled literature

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Pogostnost in simptomi mišično-skeletnih obolenj z leti naraščajo zaradi obremenitev in degenerativnih sprememb, vendar pa so vse pogostejši tudi že v mladosti. Eden od ergonomskih dejavnikov tveganja za nastanek bolečine pri šoloobveznih otrocih naj bi bila tudi uporaba šolske torbe. Namen pregleda literature je bil ugotoviti, kakšni so znanstveni dokazi o morebitni povezavi med težo šolskih torb in pojavnostjo bolečine pri otrocih ter kakšna so priporočila glede teže šolske torbe, oblikovana na podlagi obstoječih raziskav. Rezultati analiziranih raziskav ne kažejo enoznačno pomena vpliva uporabe šolske torbe na pojav bolečine, saj so ga posamezne raziskave potrdile, druge pa ne. Razlogi za to so med drugim prevladovanje transverzalnih raziskav, nedorečenost raziskovanih pojmov, zlasti pojma bolečina, in uporabljena metodologija. Avtorji bodočih raziskav o morebitni povezavi med uporabo šolske torbe in pojavom bolečine pri otrocih bodo morali upoštevati pomisleke, vezane na zasnovo, metodologijo, definicijo pojmov in načine merjenja, značilne za dosedanje raziskave. Hkrati se kaže tudi nuja po obravnavi tega problema v širšem, biopsihosocialnem kontekstu.

Avtorji:
Katja Mahnič, Vitoslava Marušič

Ključne besede:
otroci, bolečina, dejavniki tveganja, uporaba šolske torbe, priporočila

Citiranje:
Med Razgl. 2017; 56 (2): 167–78.
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑