Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2004 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Higiena » Medicinsko področje » Predmeti » Infekcijske bolezni »

Higiena rok zdravstvenega osebja v intenzivni enoti

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Higiena rok zdravstvenega osebja je najpomembnejši, najenostavnejši in najcenejši ukrep za preprečevanje bolnišničnih okužb. Razkuževanje rok je učinkovitejše, hitrejše in manj ško­dljivo za kožo kot vse druge oblike higiene rok. Zato je razkuževanje nadomestilo umivanje rok v večini sodobnih higienskih navodil kot standardni način higiene, kadar roke niso vid­no onesnažene ali mokre. Z raziskavo smo želeli oceniti dejavnike, ki vplivajo na upoštevanje navodil za higieno rok v intenzivni enoti. Novembra in decembra 2001 smo naključno opa­zovali postopke zdravstvenega osebja v 6 bolniških sobah v intenzivni enoti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. V prvem mesecu raziskave smo upoštevali navodila Kliničnega centra, v drugem mesecu raziskave pa smo higienska navodila poenostavili in poudarili pred­vsem dosledno uporabo alkoholnih razkužil. Zabeležili smo 531 indikacij za higieno rok. V 75 % teh indikacij je zdravstveno osebje izvedlo eno od obeh oblik higiene rok: v 97 % si je roke razkužilo s povprečnim trajanjem postopka 7 sekund, v 3 % pa si je roke umilo s povprečnim trajanjem 11 sekund. Upoštevanje navodil za higieno rok je bilo večje po odstranitvi rokavic (85 %), po neposrednem stiku z bolnikom (89 %) in po stiku z bolnikovimi telesnimi tekoči­nami (100 %), kot med nego čistega in nečistega dela telesa (21 %) ter pred manipulacijo na žilnih in urinskih katetrih (25 %) (p < 0,05). Upoštevanje higiene rok se ni značilno razliko­valo med starostnimi skupinami, spolom in poklici. Po uvedbi spremenjenih higienskih ukrepov se je upoštevanje higiene rok statistično značilno povečalo od 72 % na 82 % (p < 0,05). Upo­števanje higiene rok zdravstvenega osebja je bilo 75 %, kar je boljše kot v večini drugih raziskav. V 97 % indikacij si je osebje roke razkužilo. Higiena rok se je značilno izboljšala po uvedbi poenostavljenih higienskih ukrepov, ki so bili usmerjeni v dosledno razkuževanje rok. Bolj­še upoštevanje higiene rok je sovpadalo z značilnim zmanjšanjem števila prenosov na meticilin odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) v naši intenzivni enoti.

Avtorji:
Tjaša Grilc, Igor Muzlovič, Matjaž Jereb, Andrej Trampuž

Ključne besede:
intenzivno zdravljenje enote, roka umivanje, infekcija navzkrižna, dezinficiensi, Staphylococcus aureus

Citiranje:
Med Razgl. 2004; 43: 45–53.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑