MENU

Arhiv številk » 2004 » 1 »

Operacije raka danke na Oddelku za abdominalno kirurgijo Splošne bolnice Maribor v petletnem obdobju, 1996–2000

Vpliv dejavnika tumorske nekroze-α na izločanje interlevkina-6 iz človeške mišice v kulturi

Razvoj prebavil

Higiena rok zdravstvenega osebja v intenzivni enoti

Interakcije med mikrobi

Vpliv parodontalne bolezni na zdravje pljuč

Primerjava preddvorno-prekatne in sinhrone prekatne elektrostimulacije srca pri bolnikih s stalnimi srčnimi spodbujevalniki

Raven nekaterih kazalcev vnetja in inflamatornih citokinov v serumu bolnikov s parodontalno boleznijo

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑