MENU

Arhiv številk » 1998 » 2 »

Vegetarijanska prehrana in otroci – zapleti in njihovo preprečevanje

Povezava polimorfizma gena za citokrom P450 (CYP1A1) z dovzetnostjo za pljučnega raka pri Slovencih

Molekularni mehanizmi tvorbe zasevkov

Kislinsko-bazno ravnovesje

Telomere in telomeraza pri človeku – zgradba, funkcija in vloga v procesu kancerogeneze

Ugotavljanje genskih sprememb pri raku želodca

Holin-esteraze: struktura, delovanje ter inhibicija z naravnimi in sintetičnimi strupi

Preiskava bolezenskih proteomov z dvodimenzionalno gelsko elektroforezo in masno spektrometrijo

Androgeni, benigna hiperplazija prostate in rak prostate

Korelacija med tipom težke verige miozina in energetsko presnovo v mišičnem vlaknu podgane

Vpliv različnih koncentracij etanola na tvorbo fosfatidiletanola in fosfatidne kisline v humanih nevroblastomskih SH-SY5Y celicah

© 2020 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑