MENU

Arhiv številk » 2004 » 4 »

Vpliv amitriptilina in sertralina na kinetiko eksogenega histamina v krvi mačke v in vitro poskusih

Vpliv famotidina in kloropiramina na ishemično okvaro pri izoliranem podganjem srcu

Vpliv famotidina in kloropiramina na ishemično okvaro pri izoliranem podganjem srcu

Stranski učinki kortikosteroidov za lokalno uporabo na koži in priporočila za varno uporabo

Inhalacijski aerosoli za lokalno in sistemsko dostavo učinkovin

Z nanooblaganjem do izboljšanja biokompatibilnosti vsadkov

Vplivi zdravil na rezultate laboratorijskih preiskav

Oficinalne farmacevtske oblike

Vpliv fluvoksamina in maprotilina na sproščanje in farmakokinetiko histamina pri podgani in vivo

In vivo učinki aktinoporinov, izoliranih iz Actiniae equinae

Bioterorizem

Mehanizmi zaščitnega delovanja rdečega vina pri preprečevanju razvoja ateroskleroze

Dostavni sistemi nanometrskih velikosti za vnos proteinov in genov

Diuretiki

Farmakologija kalcijevih antagonistov

Citoprotektivni učinek verapamila pri ishemično in hipoksično okvarjenem izoliranem podganjem srcu

© 2021 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑