MENU

Arhiv številk » 1991 » 2 »

Študij občutljivosti Neisseriae gonorrhoeae za penicilin

Okužbe umetnih sklepov

Strukturne značilnosti in delovanje nekaterih peptidnih antibiotikov

Splenektomija in imunski odziv

Merjenje celičnega imunskega odziva pri okužbi z Borrelio burgdorferi

Človeški T-celični limfotropni virus tipa I (HTLV-I)

Proučevanje naravnih gostiteljev virusa klopnega meningoencefalitisa v aktivnih in latentnih žariščih klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji

Genomska tipizacija izolatov virusa hepatitisa C v Sloveniji

HIV – imunost in razvoj

Povzročitelji endemskih mikoz

Molekularna epidemiologija humane kriptosporidioze

Prekuženost nosečnic s Toxoplasma gondii v dveh zemljepisno in podnebno različnih področjih Slovenije

Virus hepatitisa D

Verižna reakcija s polimerazo – nova raziskovalna in diagnostična metoda v virologiji

Vloga specifičnih in nespecifičnih imunskih mehanizmov pri obrambi pred tumorji

Novosti o hepatitisu A

© 2021 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑