MENU

Arhiv številk » 2004 » 1 »

Primerjava preddvorno-prekatne in sinhrone prekatne elektrostimulacije srca pri bolnikih s stalnimi srčnimi spodbujevalniki

Raven nekaterih kazalcev vnetja in inflamatornih citokinov v serumu bolnikov s parodontalno boleznijo

Celjenje kostnine čeljustnic po puljenju zob

Kontrolni pregledi pri bolnikih z rakom v dolgotrajni remisiji

Zgodnje odkrivanje maligne alteracije pigmentnih znamenj

Vpliv kajenja na funkcijske in morfološke spremembe arterijske stene

Vpliv nasilja v vizualnih medijih na vedenje mladih

Histokemična identifikacija motoričnih snopičev perifernih živcev

Določitev geometrijskih parametrov zdrave medenice

Zanesljivost serumskih antigliadinskih in antiendomizijskih protiteles kot kazalcev prisotnosti atrofije sluznice tankega črevesa pri celiakiji v otroški dobi

Zgodnje funkcijske in morfološke spremembe arterijske stene pri sladkorni bolezni

Kako dolgo imajo bolniki z erythema migrans prisesane klope

Spremembe žilne stene in sestave krvi pri arterijski hipertenziji

Odzivi posamičnih motoričnih enot na neinvazivno draženje motorične možganske skorje pri bolnikih z okvaro zgornjega motoričnega nevrona

Povezava sprememb intervala QTc z uspehom trombolitičnega zdravljenja pri bolnikih s svežim srčnim infarktom

Glavobol po subarahnoidni regionalni anasteziji

© 2021 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑